L1

Meten met natuurlijke maateenheden

 IMG 8581 1

Groot, groter, grootst, even groot, langer, langst, even lang, kort, korter, kortst,

even kort, hoog, hoger, hoogst, even hoog, laag, lager, laagst, even laag, breed, breder...

Dankzij Meet-meester Niels kennen de kinderen van het eerste leerjaar nu vlot deze begrippen!