Visie

Beste ouders

Het leven is druk, en wordt alsmaar drukker. Herstructureren, schaalvergroting, … alles moet sneller en groter …

En toch hebben onze kinderen rust en kleinschaligheid nodig. Zij herademen als de leerkracht hen individueel kent, hen volgt in studievreugde en verdriet, mee sport en speelt, met hen de natuur
verkent, … kortom, dicht bij hen staat. Zo’n leerkrachten, zo’n individuele aanpak, zo’n band met de natuur vindt u in het onderwijsproject van onze basisschool.

Samen met alle participanten
streven wij naar een serene sfeer met respect voor elk kind, want pas als kinderen zich goed voelen, kunnen ze zich ten volle ontplooien en kunnen we er samen met u voor zorgen dat alle vaardigheden en talenten ten volle benut
worden.

Wij hopen en wensen dat onze school “een open school” wordt waar iedereen naar elkaar luistert en waar eventuele problemen of moeilijkheden kunnen besproken en opgelost worden.

Met vriendelijke groeten

Gerdy Decavel
Directeur