Milieuzorg en gezondheidsbeleid

Wij zijn een groene school. 

Wij maken onze kleuters en leerlingen bewust van de noodzaak van ‘zorg voor
onze natuur en planeet’.

We opteren ervoor om onze groene schoolomgeving, niet alleen verder uit te bouwen, maar ook te betrekken in ons dagelijkse klaspraktijk.

Leerlingen van de lagere afdeling worden actief
ingezet bij het onderhouden van de moestuin.

We maken van onze school een ‘afvalvrije‘ school om te kiezen voor hervulbare drinkflessen, brooddozen en koekendozen.

Op woensdag is
onze vast fruitdag op school. We stimuleren de kleuters en leerlingen natuurlijk om dagelijks een stukje fruit mee te brengen.

 

gezondheid

Gezondheid is duidelijk meer dan de afwezigheid van ziekte en het zich lichamelijk gezond voelen.

Gezondheid dekt ook de facetten die in het onderwijs worden gecategoriseerd
onder het begrip ‘ ‘welbevinden’.

Het gaat om:

  • lichamelijke gezondheid
  • psychische gezondheid
  • socio-emotionele gezondheid

Gezondheid is een belangrijke
voorwaarde om gelukkig te zijn en je goed te voelen. Onze pedagogische taak berust dan ook in het opvoeden van onze kinderen tot gelukkige en gezonde pubers.

1.1. De sociale dimensie van
gezondheid

Het al dan niet gezond leven hangt af van verschillende factoren. Zo is er de invloed van de sociale omgeving. Gezinsleden, familie, vrienden, maar ook reclame, modetrends, tradities,… hebben gevolgen
voor onze gezondheid.

Ook de woonomgeving van een kind is bepalend. Iemand die in de stad in een appartementsgebouw woont, heeft niet zoveel bewegingsmogelijkheden als iemand die op het platteland woont. Ook dit is
belangrijk. Hier komt onmiddellijk ook het thema gelijke kansen aan bod. De GOK (Gelijke Onderwijs Kansen) zal ons in staat stellen met deze sociale ongelijkheden rekening te houden, zodat elke leerling dezelfde kansen krijgt om
zich te ontwikkelen tot gezonde en bewegingsgezinde volwassenen.

1.2. Strijd tegen obesitas

Ruim 1 op 5 kinderen kampt met overgewicht en 1 op 10 van de Belgische kinderen heeft last van obesitas.
Het besef is ondertussen gegroeid dat enkel gezondheidsvoorlichting en – opvoeding niet meer volstaat. We moeten meer doen dan louter informatie geven om ervoor te zorgen dat leerlingen kiezen om gezond te eten en genoeg te
bewegen. Het gedrag zal moeten veranderen als we het probleem echt willen aanpakken!

1.3. Gezonde voeding

Leerlingen moeten bewust gemaakt worden van het belang van een gezonde voeding. Belangrijk
is dat ze eerst hun eigen voedingsgewoontes onder ogen durven zien en hun conclusies daaruit trekken. Eet ik te vet? Te ongezond? Te onregelmatig? ,…

Op school worden verschillende projecten rond voeding uitgewerkt, die
ernaar streven de leerlingen op dat vlak te sensibiliseren.

Zo organiseert de school jaarlijks een gezondheidsweek en een gezond ontbijt, zodat de leerlingen het belang van het ontbijt (belangrijkste maaltijd van de
dag) inzien. Veel leerlingen eten ’s morgens niet, waardoor op deze manier een aanzet tot gedragsverandering gegeven wordt.

De leerkrachten controleren ’s middags dat de leerlingen wel degelijk een evenwichtige maaltijd
nuttigen, en niet enkel snoep of gewoon niet eten.


Initiatieven:

Op schoolniveau :

* Verkeersopvoeding voor alle klassen

* gezondheidsweek

*
gezond ontbijt

* Affiches van gezonde voeding en gezondheidsdriehoek in alle klassen

* Actie ‘Fitte school’ via teasers motiveren van het nuttigen van een gezond ontbijt

* Sportdagen

*
Scholenveldloop

* Middagsport

* Korte bewegingsmomenten in de klas

* Het stimuleren van het drinken van water

* Stimuleren van SVS-activiteiten

* Werkgroep verkeer op gemeentelijk vlak

*
Project ´De Fiets´

* Dag van wederzijds respect

* Gezondheidsactiviteiten in samenwerking met de leerlingenraad

* Gerichte bevragingen om het welbevinden te stimuleren

* Opvolgen van eetgedrag in het
schoolrestaurant door de leerkrachten

* CLB-sessie voor de leerlingen rond hygiëne

* Samenwerking met sportclubs en gemeentelijke sportdienst

* Rugschool (5de leerjaar)

* …

2.1.
Water

Water is gezond voor kinderen. In alle klassen krijgen de kinderen de kans water te drinken (zie ook drank – en plasbeleid).

2.2. Bewegen

Bewegen is onlosmakelijk
verbonden aan gezonde voeding : een gezonde geest in een gezond lichaam.

De meeste jongeren bewegen te weinig. Daarom worden mogelijkheden geboden om de leerlingen tijdens de middagpauzes, speeltijden,
woensdagnamiddagen,… te laten sporten.

2.3. Welbevinden

Leerlingen die gezond leven, voelen zich gelukkiger, opgewekter,… Of de leerlingen zich goed voelen op school, is ook een belangrijke factor
om gezond en gelukkig door het leven te gaan.

De socio- emotionele gezondheid komt op de school ook aan bod via verschillende projecten doorheen het schooljaar.

Verantwoordelijke gezondheidsbeleid: meester
Niels