Taalinitiatie

Afbeeldingsresultaat voor Talenbeleid

1. Wat is een
talenbeleid?

Talenbeleid is een structurele en strategische poging van een heel schoolteam om de onderwijspraktijk aan te passen aan de taalleerbehoeften van de leerlingen, om hun algemene ontwikkeling te
bevorderen en hun onderwijsresultaten te verbeteren. – opgenomen in de talenbeleidsnota van Frank Vandenbroucke 2007.

2. Waarom een talenbeleid?

Taal is alom aanwezig op school. Niet enkel in de
les Nederlands komt taal aan bod, ook in andere vakken wordt gebruik gemaakt van taal om instructies te geven, om problemen op te lossen, om teksten of beeldverhalen te kunnen begrijpen, om i.k.v. de sociale vaardigheden (vb.
bij groepswerk, peertutoring, …) in interactie te treden met elkaar, om een stappenplan te ontwikkelen en uit te voeren, om een toets op te lossen, … Ook leerkrachten maken onderling gebruik van taal en in communicatie naar
ouders toe komt taal, geschreven en gesproken, veelvuldig aan bod.

3. Naar welk talenbeleid wordt gestreefd op onze Basisschool ‘LP Boon’

Het talenbeleid op onze school start in 2015 met een
algemeen taalbeleid waarbij voor het eerst algemene afspraken gemaakt werden over toetsen, klasbeelden, …

De doelstelling is te evalueren naar een taal – en taalvakkenbeleid. Taalbeleid heeft te maken met het gebruik van
het Nederlands als communicatiemiddel en de functie van het Nederlands als instructietaal. Het taalvakkenbeleid wil ertoe bijdragen dat zoveel mogelijk kleuters/leerlingen de ontwikkelingsdoelen/leerplandoelen bereiken voor de
verschillende domeinen. Een stelling die aansluit bij de visie van professor Daems van de UA.

Om dit concreet gestalte te geven startte onze school met een kerngroep. Deze kerngroep bestaat uit leden uit de verschillende
geledingen, kleuter en lager.

Deze werkgroep heeft tot doel, in samenwerking met de pedagogische raad, jaaractieplannen te ontwikkelen die gestoeld zijn op een dynamische ontwikkelingsdynamiek. Daarnaast heeft ons
talenbeleid ook aandacht voor doelgerichtheid, ondersteuning, evaluatie en ontwikkeling.

Concreet betekent dit voor

de lagere school:

* leerlijn rond ontluikende en gevorderde
geletterdheid;

* wekelijkse vaste activiteiten als actua, leeskring, luister – en leeshoek, vast hoekenwerk talen, … ;

* werken met Mol en Beer in het 1ste leerjaar en daaraan gekoppeld uitbreidingsmaterialen
voor de sterke lezers;

* werken met de taalvaardige methode Taalbende van L2 tot L6 en daaraan gekoppeld uitbreidingsmaterialen voor de auditief en visueel sterke leerlingen. Deze methode sluit perfect aan bij de
leerplandoelen en visie lager onderwijs;

* accent op talige projecten: voorleesweek, gedichtendag, jeugdboekenweek, … ;

* gerichte analyses met onmiddellijke bijsturing;

* taalinitiatie Frans in L1, L2,
L3, L4 met het accent op muzische en woordenschatontwikkeling;

* formeel Frans in L5 en L6 met leerlijn mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid.

de kleuters:

* taalinitiatie
Engels en Frans – werken met verschillende liedjes, gedichtjes en verhaaltjes i.k.v. woordenschatuitbreiding;

* dagelijkse gerichte didactiek op fonemisch bewustzijn;

* accent op woordenschatuitbreiding en
taalvaardigheid;

* leerlijn rond beginnende, ontluikende geletterdheid;

* accent op verschillende creatieve talige projecten: gedichtendag, voorleesweek, jeugdboekenweek, … ;

* samenwerking met
bibliotheken van Aalst en Erembodegem;

* project: Een wereld vol TALEN, ons Comeniusproject.

http://www.scuola126.it/BELL/indexbell.htm

We werken met volgende methodes in de kleuterklassen:

Pistache 1, 2 en 3

Pistache fait la fête

Francofan

Filou voor de
kleuterklassen

Family and friends: deze methode verkregen we door mee te werken aan een onderzoek in verband met taalinitiatie van de Universiteit Gent.

Handpop Pistache en Vanille voor Franse lessen

Handpop
Mole voor de Engelse lessen